Juridische verklaring

Bedrijfsadres

Butonia B.V.
Pampuslaan 215
1382 JP Weesp
Nederland
Tel. + 31- (0) 294-466566
E-mail: bbv@butonia-group.com
Locatie van de maatschappelijke zetel: Weesp, Nederland
Bedrijvenregister: Gooi-, Eem- en Flevoland 69473668
Managing director: John Boeschoten
Btw-nummer: NL 8578.85.923B01
 

Opmerkingen

Alle rechten zijn voorbehouden aan de website van de uitgever Butonia-Kahage Group.

Wij verklaren dat wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor nadere informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Butonia-Kahage Group neemt mensenrechten, arbeidswetten, milieubescherming en anti-corruptie zeer serieus. We verplichten ons ertoe hoge normen te handhaven en continu te verbeteren. Over onze Code of Conduct kan niet worden onderhandeld. Om ervoor te zorgen dat onze productiefaciliteiten en leveranciers zich ook aan deze code houden, voeren we regelmatig controles uit en streven wij naar langdurige zakelijke relaties. Op verzoek sturen wij u onze volledige gedragscode toe.

 

Juridische disclaimer

Hoewel de site met de grootste zorg is gemaakt, kunnen we de juistheid van de informatie op deze pagina's niet honderd procent garanderen. We zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en de inhoud van de links op onze pagina's.

Het ongeoorloofd kopiëren, reproduceren of gebruiken van deze website en de inhoud ervan is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever verboden. Commercieel gebruik van de gegevens is ten strengste verboden.